บริการ

Plastic Injection
รับฉีดงานพลาสติก

        ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ลังพลาสติก (Plastic Container) ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจอื่นๆ โดยมีทีมงานและช่างผู้ชำนาญงานด้านผลิตแม่พิมพ์ ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องจักร เช่น เครื่อง CNC , เครื่อง Milling , เครื่อง EDM , เครื่องฉีด 650 TON , 850 TON , 1,100 TON , 1,600 TON , 2,200 TON ฯลฯ โดยเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ลังพลาสติกและงานฉีด   

                  บริการรับฉีดงานพลาสติก

- รับฉีดถังบรรจุน้ำ

- รับฉีดถังขยะ

- รับฉีดเก้าอี้

- รับฉีดลังทุกประเภท

Visitors: 35,211