ลังพลาสติกลูกฟูก Plastic Corrugated Box

   Plastic Corrugated Box ลังพลาสติกลูกฟูก

         ลังสั่งทำตามขนาด (Made to order)

     เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทสามารถออกแบบขนาดลังตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งบางครั้งมีพื้นที่จำกัด

และต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บใช้ประโยชน์สูงสุด หรือ เป็นงานเฉพาะอย่าง ซึ่งขนาดลัง ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ฉะนั้น ลัง Plastic Corrugated Box สามารถตอบโจทย์คุณได้

Visitors: 35,210