ลังพลาสติก

ลังพลาสติก : Transportation Plastic Box : Plastic Corrugated Box : เรามีลัง TP BOX ครบทุก Model ตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุดและลังอุตสาหกรรมอื่นๆ :

     สินค้าและบริการ

1. ลังพลาสติก TP BOX (Transpotation Plastic Box)

   

2. ลังพลาสติกลูกฟูก (Plastic Corrugated Box)

     

Visitors: 35,210